icon
Działalność

Obszary działalności Stowarzyszenia:

  • prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, doradczej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej
  • opracowywanie i wydawanie publikacji
  • doradztwo w zakresie celów statutowych
  • organizacja imprez kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych - koncertów, festiwali, przeglądów, pokazów, konkursów, itp.
  • uczestnictwo w projektach krajowych i zagranicznych
  • zakładanie spółek i przystępowanie do nich
  • inne obszary wynikające z celów statutowych