icon
Projekty

Budżet Obywatelski jest Nasz!

 

To projekt dla mieszkańców powiatów:

- brzeskiego,
- dąbrowskiego,
- tarnowskiego,

którzy chcą współdecydować o wygładzie miejscowości, w której mieszkają, mają pomysł na nietypową inicjatywę, chcą polepszyć relacje sąsiedzkie

Wspólnie stworzymy założenie przyszłych budżetów i zorganizujemy konsultacje społeczne, aby stworzyć  diagnozę potrzeb dla naszych miejscowości

W ramach projektu oferujemy: 

1. Cykl szkoleń, przeznaczonych szczególnie  dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego:

·    I. Model współpracy Administracji Publicznej i Organizacji pozarządowych
II. Budżet obywatelski – konstrukcja, realizacja, ewaluacja
III. Animacja współpracy w społecznościach lokalnych – narzędzia i metody skutecznej motywacji uczestników działań partycypacyjnych.
 

 

2. Animacje środowisk w celu stworzenia idealnych warunków do powstawania przyszłych projektów  do budżetów obywatelskich poprzez: 

- Konsultacje społeczne  dotyczące potrzeb i oczekiwań.

- Pikniki Rodzinne.

Naucz się z nami jak tworzyć wspólnie obywatelski budżet swojej miejscowości!

Biuro Projektu
ul. Św. Anny 5, w Tarnowie.
Telefon: 510 964 648

 

Projekt współfinansowany ze środków „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich” na lata 2014-2020              

 

-------------------------------------------------------------

 

 Jakość Trzeciego Sektora

Stowarzyszenie Rewitalizacji Kultury w związku z realizacją Projektu pt. „Certyfikacja miarą Jakości Trzeciego Sektora” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach priorytetu V Dobre rządzenie, działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego, ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi audytu w organizacjach pozarządowych.

Zapytanie ofertowe 1/2014

Informacja o wyborze

 

 

Zakończony 31.07.2014r.


foto 1