icon
Dobre Praktyki

POLECAMY PROGRAMY REWITALIZACJI:

1. Lokalny Program Rewitalizacji Przasnysza na lata 2009-2013. Program obejmuje całe Miasto i typuje według autorskiej metodologii twórców najbardziej zdegradowane obszary, wymagające podjęcia prac rewitalizacyjnych.

http://www.przasnysz.um.gov.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=118

2. Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Starego Miasta w Nowym Sączu na lata 2008-2013. Program obejmuje wyłącznie jeden obszar przeznaczony do rewitalizacji, a także wskaźniki realizacji i metody zarządzania Programem.

http://www.nowysacz.pl/program-rewitalizacji-starowki

PONADTO POLECAMY RÓWNIEŻ PROJEKTY INWESTYCYJNE:

1. "Dziedzictwo Chopina na Szlaku Traktu Królewskiego" to projekt Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina rewaloryzacji Zamku Ostrogskich w Warszawie wraz ze stworzeniem nowoczesnej multimedialnej wystawy.

http://chopin.museum/pl/events/news/id/209

2. "Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej" to projekt Muzeum Narodowego w Krakowie rewaloryzacji Pałacyku Czapskich w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia służącego prezentacji zbiorów numizmatycznych Muzeum.

http://www.muz-nar.krakow.pl/NewsItem.309.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=471&tx_ttnews%5BbackPid%5D=85&cHash=09a0e90c1f

Powyższe Projekty jak również Programy Rewitalizacji przygotowywane były przez osoby będące członkami naszego Stowarzyszenia.